Tag: истраживање

Истраживачке стипендије Хумболт фондације

Александар Хумболт фондација додељује стипендије за истраживање (Humboldt Research Fellowship) истраживачима свих националности и подручја рада.

Стипендије су намењене постдоктрантима и истраживачима са искуством.

Истраживање Бескућништво и бескућници у Новом Саду

Током новембра, Омладински центар ЦК13 спроводи истраживање “Бескућништво и бескућници у Новом Саду”, са циљем стицања адекватних информација, знања и увида о стварности бескућништва и потребама бескућника у Новом Саду. Резултат овог истраживања ће бити извештај доступан јавности и представљаће основ за даљи рад на побољшању животних услова бескућника кроз анимирање институционалног и ванинституционалног окружења у Новом Саду, а и шире.

Стипендије за краће истраживачке боравке у Немачкој

Немачка служба за академску размену расписала је конкурс за стипендије за краће истраживачке боравке у Немачкој који ће почети са реализацијом у периоду од јуна до новембра 2021. године.

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената

У циљу подстицања што бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења код њих, Универзитет у Београду студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, као и претходних година, додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета, израђен у претходној календарској години.

Потребан је сарадник за истраживања

Расписан је конкурс за: 

  • Сарадник – истраживања за радове
    Рад од куће

Траже се студенти психологије, филозофије, економије, педагогије и других факултета који су вољни да код куће раде и преузимају делимично или потпуно писање истраживања за радове са различитим темама методама квантитативне и квалитативне анализе, интерферентне, индуктивне и дескриптивне статистике.