Tag: информатика

Пробни пријемни на ПМФ

Пробни пријемни ће се одржати у суботу, 29. априлаод 12 до 16 сати.

У 12 часова се полаже математика и информатика, од 15 часова се полаже биологија, хемија, заштита животне средине, географија, геоинформатика, туризам, ловни туризам, хотелијерство, гастрономија, физика и оптометрија.

Студије пословне информатике у Суботици

Сврха студијског програма
Студијски програм докторских студија Пословна информатика је усредсређен на развој научно-образовног потенцијала који би био способан да развија и интегрише декларативна и процедурална знања у домену информационих система и информационог инжињеринга – научне дисциплине која проучава феномен процесирања информација у најширем контексту и која је мултиепистемичка, са више погледа на свет, мултипарадигматичка, мултисистемска, мултидисциплинарна, мултиметодолошка и мултитеоријска наука.

Време је за вашу подршку Оpen IT-ју!

Након празника и слегнутих утисака од прошле године враћа се и омиљена IT студентска конференција!

Време је за вашу подршку Оpen-IT-ју!

Студије пословних информационих система

Сврха студијског програма Пословни информациони системи је образовање економиста у области пословне информатике, у складу са потребама привреде, односно друштва.

Потребан предавач ЈАВЕ

Тражимо предаваче за курс Јаве који организује непрофитна школа ИТ Bootcamp у оквиру Фондације Ана и Владе Дивац. Циљ школе је да мотивисаним и вредним појединцима пружи шансу да се преквалификују у ИТ сектор. Школа је бесплатна за полазнике, али су предавачи плаћени.