Tag: информатика

Интерактивна изложба Наука и информатика за свако дете

Интерактивна изложба “Наука и информатика за свако дете” коју организују професори са новосадског ПМФ-а, биће одржана од 27. новембра до 1. децембра у ректорату Универзитета у Новом Саду, сваког дана од 10-18 часова.

Новосадска недеље поноса од 26. јуна до 2. јула

Новосадска недеља поноса 2023 је ускоро овде! Од 26. јуна до 2. јула, Група ИЗАЂИ заједно са партнерским организацијама и колективима организује трећу по реду недељу поноса у Новом Сад под слоганом “Изађимо заједно”.

Пробни пријемни на ПМФ

Пробни пријемни ће се одржати у суботу, 29. априлаод 12 до 16 сати.

У 12 часова се полаже математика и информатика, од 15 часова се полаже биологија, хемија, заштита животне средине, географија, геоинформатика, туризам, ловни туризам, хотелијерство, гастрономија, физика и оптометрија.

Студије пословне информатике у Суботици

Сврха студијског програма
Студијски програм докторских студија Пословна информатика је усредсређен на развој научно-образовног потенцијала који би био способан да развија и интегрише декларативна и процедурална знања у домену информационих система и информационог инжињеринга – научне дисциплине која проучава феномен процесирања информација у најширем контексту и која је мултиепистемичка, са више погледа на свет, мултипарадигматичка, мултисистемска, мултидисциплинарна, мултиметодолошка и мултитеоријска наука.