Tag: задужбина

Конкурс за стипендију Фондације

Расписује се Конкурс за доделу 1 (једне) стипендије Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке студенту Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента, као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2019/2020 годину.

Конкуриши за награду Задужбине Ђоке Влајковића

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са групације:

  • природно-математичких наука,
  • техничко-технолошких наука,
  • медицинских наука и
  • друштвено-хуманистичких наука.

Стипендија за основне студије Задужбина Студеница

Задужбина Студеница додељује стипендије српским студентима у Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Македонији, и Словенији, а који студирају у области права, медицине, друштвених наука, теологије и природних наука.

Конкурс европске задужбине за демократију

Европска задужбина за демократију расписала је конкурс чији је циљ подршка демократским процесима у земљама западног Балкана.