Tag: Задужбина Андрејевић

Конкурси Задужбине Андрејевић за 2017. годину

Задужбина Андрејевић отворила је за 2017. годину: 44. Конкурс за објављивање научних монографија насталих на основу докторских, магистарских, специјалистичких радова и научних студија и 19. Конкурс за објављивање монографија насталих на основу мастер радова.