Tag: електро

Електроинжењер пројектант

Центар за заштиту и инжењеринг д.о.о. Нови Сад се бави: пројектовањем, стручним надзором, безбедношћу и здрављу на раду, заштитом од пожара, ванредним ситуацијама, системима техничког надзора (према Закону о приватном обезбеђењу).

Стручна пракса (машински и електро инжењер)

АТБ СЕВЕР је компанија са традицијом дужом од 98 година позната као произвођач свих врста електричних мотора и генератора и као испоручилац комплетне електроопреме и услуга електроинжењеринга у рударству, енергетици, црној и обојеној металургији, индустрији и водопривреди, а део је кинеске Wолонг групе која је други по реду светски произвођач електро машина.

Ентер