Tag: економија

Мастер студије економије

Сврха студијског програма је образовање студената за професију Дипломирани економистамастер, трговина у складу са потребама друштва.

Мастер студије Економска политика и развој

Економски факултет Београд организује мастер студије на студијском програму мастер академских студија “Економска политика и развој”, који је намењен образовању стручњака мастер економиста из области економске политике и развоја.

Студије економије

Сврха студијског програма је образовање студената за професију Дипломирани економиста – мастер, трговина у складу са потребама друштва.

Студије на Економском факултету у Суботици

Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног економисте – мастер на подручју европске економије и бизниса у складу са динамичним променама у европском окружењу Србије.

Студије менаџмента

Дипломирани економисти-мастери овог смера могу бити запослени у најразличитијим производним и друштвеним делатностима, при чему могу учествовати у процесима анализе, планирања, формулисања стратегија развоја, припреме и доношења одлука, управљању и руковођењу.