Tag: доктор

Докторске студије електронике

Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

Софтверско инжењерство – докторске студије

Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

Студије електронике

Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

Докторске студије машинства

Докторске студије Машинства на Машинском факултету у Београду имају 180 ЕСПБ и трају најмање три године. Састоје се из праћења и полагања девет предмета – четири обавезна и пет изборних.