Tag: докторске

Докторске студије Теорија уметности и медија

Универзитет уметности у Београду организује програм докторских студија Теорија уметности и медија.

На овај програм се може уписати до 10 студената (минимум 4 уписаних), програм се изводи на српском језику.

Докторске студије вишемедијска уметност

Универзитет уметности у Београду организује програм докторских студија Вишемедијска уметност.

На овај програм се може уписати до 10 студената (минимум 4 уписаних), програм се изводи на српском језику.

Завршетком овог студијског програма стиче се 180 ЕСПБ.

Докторске студије мехатронике

Докторске студије Мехатроника трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија студент стиче звање доктор наука мехатронике.

DAS Форензичко инжењерство

Докторске студије Форензичко инжењерство реализују се у оквиру Департмана форензичког инжењерства. Студјиски програм акредитован је у оквиру поља техничко-технолошких наука, научна област технолошко инжењерство.