Tag: делатност

Koнкурс за дипломираног правника

Предузећу “Интер Лута” д.о.о. које поред других делатности обавља и услугу техничког прегледа за теретна и путничка возила потребан дипломирани правник са искуством у обављању послова на техничком прегледу у виду издавања регистрационих налепница, вођење евиденције продужених регистрација, подношење извештаја надлежном органу као и послове који су уско везани за делатност.