Tag: воде

Наука и струка за бољи квалитет вода

Школа за заштиту животне средине, 24. Water Workshop, под називом “КВАЛИТЕТ ВОДА” – 8 – 10. септембра 2021. године на Природно-математичком факултету, Трг Доситеј Обрадовића 4.

Организатори: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за унапређење и заштиту животне средине »Нови Сад«, Фондација »Доцент др Милена Далмација«.

Свечано отварање – 8. септембар у 10.00h