Tag: васпитач

Конкурс за медицинску сестру – васпитача

Наша установа је верификована од стране Министарства просвете, омладине и спорта. Програм вртића је намењен деци узраста од 01 до 07 година живота. Рад је организован у сменама радним данима у радно време установе које је од 07:00 до 18:00 часова.

Конкурс за васпитача

Због отварања нових објеката и проширења капацитета, потребни су нам добро квалификовaни и високо мотивисани кандидати који имају стручности и стрпљења за рад са децом предшколског узраста.

Конкурс за васпитача

Повратак природи је предшколска установа јединственог програма и филозофије васпитања, која се више од десет година успешно примењује у раду са децом. Наша педагошка пракса препозната је и призната од стране стручне јавности, а о њеном квалитету сведоче и бројне генерације које су прошле кроз наш програм и са великим успехом наставиле даље школовање.

Концепт образовања и васпитања у Повратку природи подразумева брижљиво неговање природе сваког детета. Кроз велики број креативних радионица, подстичемо дечје стваралаштво и слободу, а значајан део програма везан је за екологију и неговање зелене идеје.