Tag: васпитач

Студијски програм Мастер васпитач

Учитељски факултет Универзитета у Београду организује мастер студије на студијском програму Мастер васпитач, који траје годину дана и има 60 ЕСПБ.

Мастер васпитач

Учитељски факултет Универзитета у Београду организује мастер студије на студијском програму Мастер васпитач, који траје годину дана и има 60 ЕСПБ.

Завршетком овог студијског програма стиче се стручни академски/научни назив: Мастер васпитач.