Tag: бенефиције

Конкурс за инжењера за управљање квалитетом

Пре почетка рада за преводиоце је обезбеђена обука у Кини, чије ће трошкове сносити послодавац (обука нема комерцијални основ, односно лица која се укључују у програм обуке не сносе трошкове по било ком основу).

Локација Зрењанин

Потребан координатор за компензације и бенефиције

Delta Holding успешно послује у Србији и своје пословне планове усмерава на интернационално тржиште. Чланице Делта Холдинга баве се различитим делатностима као што су: аграрна производња, производња хране, развој некретнина, извоз, увоз, заступање иностраних компанија, дистрибуција робе широке потрошње, продаја аутомобила итд.

Оглашавају радно место:

  • Координатор за компензације и бенефиције
    Београд
    (1 извршилац)