Tag: бележник

Потребни правници са положеним правосудним испитом

Услед повећања обима посла канцеларија јавног бележника Невене Животић расписује конкурс за радно место дипломирани правник са положеним правосудним испитом

Конкурс за јавнобележничког приправника

Јавни бележник Ђорђе Сибиновић расписује конкурс за радно место јавнобележничког приправника са пуним радним временом на неодређено време.