Tag: афирмативна акција

Позитивна дискриминација

Када кажемо дискриминација, обично мислимо на негативан третман према одређеној групи људи, али дискриминација значи и повлашћен третман одређене групе.