Tag: академија

Hard Skills Academy у Новом Саду

Hard Skills Academy – Академија тврдих вештина је пројекат који EESTEC LC Нови Сад организује по први пут ове године са циљем да студентима пружи прилику унапређења вештина из стручних области потребних за рад у различитим индустријама. Студенти ће после похађања Академије стећи релевантна практична знања и самим тим постати конкурентнији на тржишту рада.

Hard Skills Academy у Новом Саду

Hard Skills Academy у Новом Саду
Hard Skills Academy у Новом Саду – Академија тврдих вештина је пројекат који EESTEC LC Нови Сад организује по први пут ове године са циљем да студентима пружи прилику унапређења вештина из стручних области потребних за рад у различитим индустријама. Студенти ће после похађања Академије стећи релевантна практична знања и самим тим постати конкурентнији на тржишту рада.

Студије Образовних политика

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), и Одлуке Сената Универзитета у Београду о расписивању конкурса за упис студената у прву годину мултидисциплинарног студијског програма мастер академских студија – Образовне политике,

Мастер студије Физике

Природно-математички факултет у Новом Саду организује мастер студије на студијском програму мастер академских студија “Физика”, који је намењен образовању и оспособљавању стручњака мастер физичара.

Мастер академске студије комуникологије

Факултет политичких наука у Београду организује мастер студије на студијском програму мастер академских студија “Комуникологије”.