OPENS

ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ

“Омладинска престоница Европе” (енг. Еуропиан Yоутх Цапитал) је титула која се додељује Европском граду на период од годину дана. У току тог периода изабраном граду се пружа прилика да кроз вишенаменске програме прикаже свој културни, друштвени, политички и економски живот и развој за младе. „Омладинска престоница Европе“ је иницијатива која подстиче грађане и грађанке да спроводе иновативне идеје и пројекате које подстичу активно учешће младих у друштву. Истовремено кроз ову иницијативу се проналазе узори за будући развој омладинске политике у другим европским заједницама. Један од циљева ове иницијативе је јачање везе између европског и локалног нивоа. Овом иницијативом се подстиче учешће младих у спровођењу заједничких европских циљева омладинске политике на локалном нивоу. Сврха ове титуле је да прикаже додатну вредност грађанства на европском, националном и локалном нивоу, при чему се фокус ставља на младе.