O нама


Омладинске новине
 Click click boom су прве и једине афирмативне новине у Србији, основане 2013. године. Настале су са жељом да афирмишу младе и успешне људе из окружења који су уз помоћ сопственог труда и рада постигли значајне резултате из области спорта, културе, образовања, уметности и сл.

Прво штампано издање нашло је пут до својих читалаца 2014. године и од тада до 2017. излазило је периодично и бесплатно се делило младима у свим универзитетским центрима у Србији.

Препознавши онлајн платформу као нови и све актуелнији медиј, новине прелазе у нову форму и нуде читаоцима већи избор тема, обухватајући при том, осим афирмације младих талената, и текстове информативне, едукативне и забавне природе.

Новине су апсолутно независне у свом раду и прате искључиво успех, идеје, путовања, рад и машту младих у Србији. Циљ новина је да покажу да је сваки успех могућ и да треба бити храбар и веровати у своје снове, али и да отворе она питања која се у највећој могућој мери тичу положаја младих у нашој земљи.