Посао

Конкурс за радно место домара у ФК Фрушкогорац

Омладина ЈАЗАС Нови Сад уз подршку Министраства омладине и спорта Републике Србије у оквиру пројекта Од школе до посла – шанса за младе, расписује

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
Клупски домар у Фудбалском клубу Фрушкогорац Сремска Каменица

Конкурс за радно место диспечера

Омладина ЈАЗАС Нови Сад уз подршку Министраства омладине и спорта Републике Србије у оквиру пројекта Од школе до посла – шанса за младе, расписује

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
Специјалиста организације међународног транспорта – диспечер у Формула транспорт

Конкурс за лице за односе са јавношћу Омладине Јазаса

Омладина ЈАЗАС Нови Сад уз подршку Министраства омладине и спорта Републике Србије у оквиру пројекта Од школе до посла – шанса за младе, расписује

КОНКУРС ЗА PR ОМЛАДИНЕ ЈАЗАСa НОВИ САД

Конкурс за радно место референта у Work and Travel EXPERIENCE

Омладина ЈАЗАС Нови Сад уз подршку Министраства омладине и спорта Републике Србије у оквиру пројекта Од школе до посла – шанса за младе, расписује

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
Референт за административне послове у
WORK AND TRAVEL EXPERIENCE  ДОО Нови Сад

Конкурс за радно место референт за административне послове

Омладина ЈАЗАС Нови Сад уз подршку Министраства омладине и спорта Републике Србије у оквиру пројекта Од школе до посла – шанса за младе, расписује

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО
Референт за административне послове у Real Intermedia ДОО Нови Сад