Потребни студенти до 30 година старости за рад у администрацији у Новом Саду.

Радник у администрацији

Опис посла:

 • евидентирање и књижење улазних и излазних рачуна;
 • евиденција књиге улазних рачуна;
 • коришћење технике коју радни задаци захтевају (апарата за копирање, фаxа и слично);
 • ажурирање документације;
 • припремање и испостављање предрачуна на основу наруџбине;
 • издавање радних налога;
 • вођење царинске књиге.
  Радно време: од 07h до 15h, радним данима.

Плата: 60.000рсд + 2.300рсд путни трошак.

Услови:

 • ССС-економска школа;
 • познавање рад на рачунару (Excel, Word);
 • рад у књиговодственом програму -АГW представља предност.

Извор: Стартуј

Leave a comment