У сусрет променама које се могу упоредити са индустријском револуцијом, истраживачи покушавају да пронађу начине како да се технолошке промене искористе и на најбољи начин допринесу човековој будућности и друштвеном благостању.

ФЕФА факултет и АФА представници Србије на Еразмус+ пројекту о вештачкој интелигенцији

FEFA  факултет и АФА представници Србије на Еразмус+ пројекту о вештачкој интелигенцији

Стручњаци прогнозирају да ће за само две деценије наш свакодневни живот бити непрепознатљив, захваљујући вештачкој интелигенцији и пословима које ће она бити у стању да преузме. Због тога ФЕФА факултет заједно са 26 партнера из 11 европских земаља започео је спровођење великог Еразмус+ пројекта AI4VET4AI који има за циљ да допринесе дигиталној трансформацији европског тржишта рада користећи нове, иновативне наставне садржаје у области стручног образовања, који се ослањају на вештачку интелигенцију. Реч није о образовању о технологији која стоји иза вештачке интелигенције, већ о њеној примени приликом учења и рада кроз праксу у областима попут дизајна, економије или медицине. Већ данас су различити облици вештачке интелигенције, попут великих језичких модела какав је ChatGPT, добили своју примену када је реч о претрази информација, осмишљавању стручног текста или провери одређених тврдњи. Ипак, оно што вештачку интелигенцију чини суштински различитом од досадашњих технолошких достигнућа јесте то ће свако бити у прилици да прилагоди ову технологију својим потребама и лако је искористи, без додатног стручног знања. Једино потребно знање односиће се на вештину примене вештачке интелигенције у различитим областима.

Управо је то пут којим пројекат AI4VET4AI иде – од идентификације области у којима вештачка интелигенција може најбрже да да најбоље резултате када је реч о учењу, па до стварања наставних материјала, студија случаја и примера из праксе који ће бити јавно доступни стручним школама да их искористе у наставном процесу на начин који они сматрају најбољим.

Истовремено, наставницима и професорима стручних школа ће на располагању бити материјали и курсеви који ће им помоћи да то знање на најбољи начин пренесу својим ученицима и студентима. Фокус на стручне школе последица је тога што је пут од стручних школа до тржишта рада најкраћи – рад уз студије је често обавезан или пожељан, а студенти су већ одабрали област којом ће се бавити, па је могуће обезбедити им пуно стручног, практичног знања и примера из праксе.

FEFA факултет ће у наредном периоду радити на изради курикулума за стручне школе, али и на популаризацији вештачке интелигенције као незаобилазног алата у образовању. Пројекат АИ4ВЕТ4АИ, суфинансиран од стране Европске уније, још је један доказ о томе да је значај вештачке интелигенције у овој области широко препознат као приоритет у развоју модерног и успешног друштва.

Извор: Стартуј

Leave a comment