Адвокатској канцеларији у центру Београда потребан:

  • адвокатски приправник/приправница са завршеним правним факултетом, са или без положеног правосудног испита.

л

Плата 30.000 – 70.000 динара (зависно од критеријума које кандидат испуњава) + проценат.

Извор: Стартуј

Leave a comment