Плаћена пракса – Full Stack Developer
Београд

Плаћена пракса – Full Stack Developer

Параграф Lex d.o.o. је софтверско-издавачка компанија у оквиру које смо креирали и даље дистрибуирамо водећу правну базу података на тржишту Параграф Леx, као и савремени програм за електронско канцеларијско пословање Канцеларко. Поред тога, развијамо и друге софтвере и апликације које користе наши клијенти. Наш посао да пронађемо савремено и најбоље пословно решење за софтвере које стварамо нас води путем сталног усавршавања и напредовања. У могућности смо да одвојимо време, поделимо практично знање и организујемо активну плаћену праксу, уз могућност запослења.

Ко може да се пријави?
Сви кандидати који имају формално или неформално ИТ образовање, као и кандидати на завршним годинама студија на којима се изучава развој софтвера.

Колико траје пракса, да ли је плаћена и да ли постоји могућност запослења?
У зависности од индивидуалног напретка практиканата пракса може трајати од 2 до 12 месеци, с тим што су прва два месеца загарантована. Пракса је плаћена у износу од 20000 до 50000 динара месечно, у зависности од ангажовања, степена напретка и знања, и након што се заврши постоји могућност запослења на адекватној позицији јуниор девелопера.

Опис праксе
У зависности од броја одабраних практиканата формирају се тимови који ће независно и самостално радити на посебним пројектима од почетка до краја. Сваком од тимова се додељује посвећени ментор који им је на располагању у току трајања праксе. Поред ментора сваком тиму ће бити омогућен приступonline i hardcopy литератури из области које су покривене позицијом као и приступ source code-у других готових пројеката како би на што бољи начин овладали технологијама своје позиције.

На крају сваког месеца практиканти ће бити обавештени о свом напретку и о томе шта могу очекивати од изазова у будућности.

Пракса – Full Stack Developer.

Који су неопходни услови?

  • Основно познавање OOP принципа
  • Основно познавање PHP програмског језика
  • Основно познавање JavaScript програмског језика
  • Познавање рада са базама података.

Шта је покривено праксом?
PHP – као основни програмски језик. Рад са популарним и модерним “PHP Framework” решењима
JavaScript – као основни програмски језик. Рад са популарним и модерним “JavaScript framework” решењима
SQL
GIT
Остале технологије и алати који ће бити обухваћени пројектима на којима се ради.

Шта се очекује од практиканта?
Од практиканата очекујемо упорност, ентузијазам и жељу за учењем.

Како изгледа процес селекције кандидата?
Свим кандидатима који испуњавају минималне услове ће бити пружена шанса да раде улазни тест након којег следи интервју са Team Leader-има и менторима. Са одабраним практикантима се закључују адекватни уговори на два месеца.

Извор: Стартуј

Leave a comment