Потребни момци и девојке за помоћне послове у ресторанима брзе хране Mc Donald’s (припрема хране).

Посао на дуже време.

Да ли би радио у ресторану на припреми хране?

Радно време у трајању од 4, 6 или 8 сати дневно.

Нето сат 320 динара.

Заинтересовани могу послати биографију електронским путем.

Студентско-омладинске задруге могу ангажовати искључиво лица која нису млађа од 15 година ни старија од 30 година на основу Закона о задругама (члан 23). Остале пријаве неће бити узете у разматрање.

Извор: Стартуј

Leave a comment