Потребни омладинци на позицији административног радника у банци.
Оглас је доступан за омладинци који су тренутно на школовању и за оне са завршеним факултетом до 30 година.

Административни радник потребан

Опис посла: Унос података, помоћни административни послови.
Радно време: преподневна смена,
Викенд слободан.

Студентско-омладинске задруге могу ангажовати искључиво лица која нису млађа од 15 година ни старија од 30 година на основу Закона о задругама (члан 23). Остале пријаве неће бити узете у разматрање.

Извор: Стартуј

Leave a comment