Ортачко адвокатско друштво Стојковић из Београда, Његошева 28а, расписује конкурс за приправника/приправницу.

Адвокатски приправник

Приправницима нудимо стручно усавршавање у свим областима права, а нарочито у области медијског, грађанског, радног и привредног права, као и права интелектуалне својине.

Неопходно је да заинтересовани кандидати испуњавају услове за упис у именик адвокатских приправника прописаних Законом о адвокатури.

Поред тога, неопходно је познавање рада на рачунару и знање енглеског језика.

Поседовање возачке дозволе и знање још једног страног (светског) језика сматраће се предношћу.

Пракса је плаћена.

Пријаве слати електронским путем (биографије пожељно са фотографијом).

Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

Извор: Стартуј

Leave a comment