ПОТРЕБНО ПОЈАЧАЊЕ: У оквиру стамбеног комплекса Београда на води (BW Residences) потребни рецепционери (м/ж).

Потребни студенти рецепционери

Флексибилно радно време: смена 8h или 6.5h, прва смена 7-15, друга 15-23. Динамика рада је 4 радна дана, 2 слободна и тако опет. Пријаве на: 0658668653 (смс/вибер/whatsapp) са подацима: име, презиме, статус студент до 26, Рецепционер – БW.

Извор: SBU Poslovi

Leave a comment