Адвокатској канцеларији у центру Београда потребан:

aдвокатски приправник/приправница са завршеним правним факултетом, са или без положеног правосудног испита.

Адвокатски приправник/приправница

Плата 30.000 – 70.000 динара (зависно од критеријума које кандидат испуњава) + проценат.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment