Универзитет уметности у Београду организује програм докторских студија Теорија уметности и медија.

На овај програм се може уписати до 10 студената (минимум 4 уписаних), програм се изводи на српском језику.

Докторске студије Теорија уметности и медија

Завршетком овог студијског програма стиче се 180 ЕСПБ.

Циљ
Студент након завршених докторских студија и одбрањене научне докторске дисертације стиче звање доктор наука о уметностима. Студент је стекао највише научно звање за научни и истраживачки интердисциплинарни рад о односима посебних уметничких дисциплина, о односима нових уметничких дисциплина, нових медија, те високе и популарне културе и уметности. Звање доктора наука о уметностима обезбеђује студенту компетенције за научни, истраживачки и педагошки рад на универзитету и научним институцијама.

Више информација о студијском програму можете пронаћи овде.

Услови за упис – потражи ОВДЕ.

Leave a comment