Позивамо Вас да се укључите у истраживање зарад бољег разумевања благостања, капацитета суочавања са стересом и општег менталног здравља студента у Новом Саду. Истраживање „Ментално здравље студентске популације“ спроводи истраживачки тим ОПЕНСа, који чине три мастера психологије у сарадњи са Институтом за позитивну психологију у оквиру пројекта „Млади у центру одрживе заједнице“ подржаног од Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за младе Нови Сад.

Упитник за студентску популацију

 

Линк ка онлајн упитнику: https://www.surveymonkey.com/r/menzdravlje

OПЕНС током претходних 4 године активно ради у области менталног здравља младих у Новом Саду. Заједно са Институтом за јавно здравље Војводине и 10 удружења грађана укључених у Клуб за ментално здравље „Сазвежђе подршке“ подржавамо бесплатне услуге усмерене ка младима (психолошко и вршњачко саветовање уживо, путем телефона, мејла и чета). Током 2022. године ове услуге је користило 2907 младих. Велики број младих који су користили услуге саветовалишта су студенти Универзитета у Новом Саду. Може се рећи да је овакав резултат очекиван имајући у виду да студенти чине популацију младих која се суочава са различитим развојним кризама и стресорима – одвајање од примарне породице, партнерски проблеми, испитна анксиозност, каријерне недомице, егзистенцијане кризе.

У циљу развоја ефикасних механизама приступа студентској популацији у циљу промоције и заштите менталног здравља, као и развоја превентивних програма потребно је урадити процену различитих аспеката менталног здравља студентске популације у Новом Саду.

Припремљени упитник обухвата социодемографске податке, стандардизоване тестове који испитују стресогене факторе, механизме суочавања са стресом, степен резилијентости, постојећу социјалну подршку и потребу за даљим услугама и активностима у области менталног здравља. Одговарање на упитник је анонимно, а подаци ће бити обрађивани групно и презентовани током новембра 2023. године.

Leave a comment