У оквиру пројекта EU ZATEBE  центар за природне ресурсе НАТУРА реализује пројекат „Дизајнирање новог регулаторног оквира у јавној политици животне средине и ублажавања климатских промена у Републици Србији.

Потребан консултант

Уговорена активност:

Јачање капацитета организација цивилног друштва у Србији да утичу на политику заштите животне средине и климатских промена, промовисање дијалога и активног учешћа грађана као предуслов за учинковите реформе животне средине за приступање ЕУ“:,са израдом водича.

Опис посла: 

Припрема анкета, радионице и водича за нефинансијско извештавање.

Извор: Стартуј

Leave a comment