Докторске студије Форензичко инжењерство реализују се у оквиру Департмана форензичког инжењерства. Студјиски програм акредитован је у оквиру поља техничко-технолошких наука, научна област технолошко инжењерство.

ДАС Форензичко инжењерство

Студије трају три године, а одбраном докторске дисертације стиче се 180 ЕСПБ и научни назив доктор наука – технолошко инжењерство.

Настава на студијском програму се одвија у групама, уз менторски и консултативни рад са студентима.

Више информација на овом линку.

Leave a comment