Програм мастер струковних студија Менаџмент у здравству у Републици Србији.

Да ли те занимају ове студије?

Студијски програм Менаџмент у здравству траје 2 године (4 семестра), завршетком се стиче 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер менаџер.

Квалитет студијског програма мастер струковних студија Менаџмент у здравству огледа се у томе што омогућава студентима да:

  • усвоје најсавременија теоријска знања из области менаџмента, његове примене у медицини и посебно руковођењу здравственим установама и тимовима здравствених радника у њима, као и пратећих сродних теоријских знања (етичка питања, законодавство…) кроз одговарајуће академско-општеобразовне, стручне и стручно-апликативне предмете
  • кроз вежбе и стручну праксу студенти постају оспособљени за практичан рад у здравственим установама (клиникама, специјалним болницама, општим болницама, геронтолошким центрима и др.)
  • усвоје кодекс професионалног понашања који ће им омогућити добру комуникацију са корисницима услуга (пацијентима), породици пацијента, колегама исте или сродних струка са којима сарађују, својим подређеним или надређеним

Погледајте наставни план и програм.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment