Универзитет уметности у Београду организује програм докторских студија Дигитална уметност.

На овај програм се може уписати до 10 студената (минимум 4 уписаних), програм се изводи на српском језику.

Завршетком овог студијског програма стиче се 180 ЕСПБ.

Докторске студије Дигитална уметност

Циљ
Студијски програм – Дигитална уметност је усмерен на интердисциплинарни уметничко истраживачки рад и изучавање теорија о уметностима. Након завршених докторских студија и одбрањеног докторског уметничког рада, од студента се очекује да буде способан за самосталан интердисциплинарни истраживачки рад у области дигиталних уметности, надградњу и усавршавање индивидуалне уметничке праксе као и за бављење специфичнним областима теоријско-практичног рада у уметностима, образовању, медијима и култури.

Више информација о студијском програму можете пронаћи овде.

Услови за упис

Докторске академске студије уметности могу уписати кандидати који су завршили:

мастер академске студије у пољу уметности (300 ЕСПБ) или сродни програми, односно стекли 300 ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
основне уметничке студије или основне студије у пољу уметности (300 ЕСПБ) или сродни програми по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
Изузетно, лицима која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на интердисциплинарне докторске академске студије уметности, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из дипломског/завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Конкурс за упис
Конкурс за упис на студије за школску 2023/24. можете пронаћи овде.

Leave a comment