Универзитет уметности у Београду организује програм мастер студија Теорија уметности и медија.

На овај програм се може уписати до 10 студената (минимум 6 уписаних од тога 1 буџетски), програм се изводи на српском језику.

Да ли желиш да студираш?

Завршетком овог студијског програма стиче се 60 ЕСПБ.

Циљ
Завршетком једногодишњег студијског програма Теорија уметности и медија студент стиче академски назив мастер теоретичар – уметност и медији и оспособљен је за научни теоријски, истраживачки и педагошки професионални рад у областима односа појединачних уметничких дисциплина, нових уметничких дисциплина као и медија и културе.

Више информација о студијском програму можете пронаћи овде.

Услови за упис
Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили:

  • четворогодишње академске основне студије, односно који су стекли 240 ЕСПБ;
  • основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (2005)

Конкурс за упис
Конкурс за упис на студије за школску 2023/24. можете пронаћи овде.

Извор: Стартуј

Leave a comment