Да ли знате шта ћу стећи?

Управо тако се зове нови пројекат у који је наша институција укључена, те верујемо да ће прича побудити интересовање и онима који знају шта су стећци, а свакако свима који се први пут упознају са овим видом средњовековних камених, надгробних споменика, јединственог облика и орнаментике, са изузетном културном и документарном вредношћу, који су заправо веома опипљив феномен – с правом уврштен на УНЕСКОВУ листу светске баштине.

Управо тако се зове нови пројекат – Да ли знате шта ћу стећи?

Наиме, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду је од 1. септембра 2023. званично започео реализацију новог четворогодишњег научно- истраживачког пројекта из ЕУ Програма за истраживање и иновације под називом Хоризонт Европа (2021-2027). Наглашавамо да је пројекат је изванредно оцењен од стране евалуатора Европске комисије и програма Хоризонт Европа са 14,5 од 15 могућих бодова, а укупан буџет је близу 3.500.000 еура

Тема истраживања је веома актуелна јер се ради о утицају климатских промена на споменике културног наслеђа, овде конкретно на стећке, у сваком, па и у смислу негативног антропогеног утицаја, нарушавања животне средине, небриге о културном наслеђу итд. Такође, истраживање које ће се реализовати у пројекту је веома мултидисциплинарно, јер спаја различите научне дисциплине и експертизе које овде делују синергетски. Тема стећака је и више него интересантна и релевантна баш за географски обухват нашег региона где су стећци јединствени феномен- земље Западног Балкана, еx-Ју државе: доминантно Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Хрватска, дочим су међународни партнери из Француске, Немачке, Аустрије и са Малте.

Под координацијом Универзитета у Сарајеву, ПМФ је партнер у веома компактном интернационалном конзорцијуму који комбинује све релевантне научне дисциплине: климатологија, друштвене науке, дигитализација, економија, креативне индустрије, очување и и конзервација културног наслеђа у својим најсавременијим издањима.

Руководилац пројекта на ПМФ-у је проф. др Снежана Радуловић са Департмана за биологију и екологију, а шири тим истраживача обухвата скоро све департмане ПМФ-а: Департман за Географију, туризам и хотелијерство, Департман за физику, Канцеларију за међународну сарадњу и пројекте, што је одличан пример интердисциплинарне сарадње на самом факултету.

Улога истраживача са ПМФ-а је двострука – осим релевантног истраживачког доприноса, ПМФ је задужен за јединствени радни пакет под називом ,,Дисеминација, комуникација и експлоатација резултата пројекта”, што је додатна вредност учешћа у пројекту имајући на уму колико је важна научна комуникација и подизање свести о важности овог пројекта – како стручној тако и најширој могућој јавности. Свакако, у том смислу очекујемо подршку медија, те предлажемо тв/радио гостовање или текст у оквиру медијског простора.

 

Leave a comment