Адвокатска канцеларија Djokic + Partners, са седиштем у Београду, Косовска 39, расписује конкурс за радно место адвокатског приправника/адвокатске приправнице.

Наша канцеларија је специјализована за пружање адвокатских услуга из области корпоративног, грађанског, радног и права интелектуалне својине.

Адвокатски приправник

Од кандидата се очекује завршени правни факултет, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару (Word, Excel, Powerpoint). Такође, потребно је да кандидат има жељу да напредује и усавршава се у различитим областима права, које ће му наша канцеларија омогућити кроз:

· Рад на пројектима из различитих грана права;

· Заступање правних и физичких лица пред државним органима;

· Приступање рочиштима;

· Састављање различитих правних аката;

· Тумачење закона поводом различитих правних питања;

· Унапређивање способности логичког закључивања, одговорности и чврстих етичких вредности;

· Комуникацију и сарадњу са клијентима.

Наш задатак је да Вас оспособимо за самостално обављање адвокатске професије, уз могућност наставка сарадње по истеку приправничког стажа.

Заинтересовани кандидати свој ЦВ могу послати електронским путем.

Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

Извор: Стартуј

Leave a comment