Дипломске академске – мастер студије на Електротехничком факултету Универзитета у Београду трају два семестра и носе 60 ЕСПБ бодова. Укупан број бодова потребан за стицање академског назива дипломирани инжењер – мастер је 300 ЕСПБ, па се на ове студије могу уписати само кандидати који су на основним академским студијама стекли 240 ЕСПБ и то на Електротехничком или неком другом сродном факултету.

Да ли те занимају мастер студије?

Више информација о овом студијском програму можете наћи на овом линку.

Извор: Стартуј

Leave a comment