Кровна организација младих представила је резултате Алтернативног извештаја о положају и потребама младих у Републици Србији за 2023. годину, што је уједно и највеће истраживање у нашој земљи које се односи на младе (од 15 до 30 година). У наставку прочитајте неке од најзначајнијих резултата.

Утицај младих на политичке процесе и одлуке: Више од половине испитаника (54,2%) сматра да политички систем у Србији уопште не омогућава младима да утичу на политичке процесе и одлуке. Да политички систем у потпуности омогућава утицај младих на политичке процесе и одлуке, сматра тек 0,7% младих испитаника.

Став према изборима у Србији: 76,4%младих нема поверења у изборни систем, односно њих 30,9% сматра да избори нису фер и поштени, а 45,5% да избори уопште нису фер и поштени док је само 1,6% одговорило да су у потпуности фер и поштени.

Поверење младих у институције: Млади немају поверења ни у једну од институција које су испитиване у истраживању. Са најмањим поверењем се истичу медији, политичке партије и политичке институције. Млади највеће поверење (или најмање неповерење) имају у Војску, Цркву и канцеларије за младе.

Однос младих према демократији: Поверење у демократију је у односу на претходних неколико година, када је износило преко 40%, пало на 36,2%, док је неповерење за годину дана порасло са 23,2% на 29,4%. Ово је највећи пад подршке демократији од када се ово питање поставља у Алтернативном извештају.

Однос младих према лидерству и вођама: Готово тачно 60% младих сматра да је Србији потребан јак вођа и лидер кога ће народ следити, што је највиши резултат у последњих шест година.

Ставови младих према ЕУ: У поређењу са претходним издањима Алтернативног извештаја, позитивна реакција на ЕУ ове године је на рекордно ниском нивоу, док је негативна близу рекордно високог нивоа из 2020. године.

Ставови према статусу Косова: Ове године, по први пут, највише младих подржало је повратак контроле над Косовом војним средствима. За две године подршка овој опцији порасла је са 18,7% на 31,1%. Истовремено се смањила подршка опцији рада на повлачењу признања.

Врсте уговора запослених младих: Забрињавајући је податак да чак 18% младих ради без уговора тј. “на црно”.

Млади на пракси: чак 43% младих било је на неплаћеној радној пракси, док је на плаћеној било око 13%, што је дупло мање у односу на прошлу годину.

Потребне области/вештине у образовном систему: Младима највише недостаје здравствено и сексуално образовање у образовном систему (71,7%) и међуљудски односи (69,6%).

Планирање селидбе у иностранство: Готово половина (49,2%) младих планира да се исели из Србије, при чему 23,6% испитаника већ планира одлазак, док 25,6% још увек није ушло у процес планирања. Свега 11% младих тврди да неће напустити Србију.

Разлози за исељење из Србије: Виши животни стандард је главни разлог због кога би се млади одселили из земље (32,2%), а одмах иза њега је достојанственији живот (27,7%). Занимљив је раст у истицању важности бољих јавних услуга.

Оправданост насиља: Чак 42% младих сматра да насиље може бити оправдано, што је значајан пораст у односу на прошлу годину (27%)

Ментално здравље и доступност стручне помоћи: Чак 60% испитаних сматра да је стручна помоћ за бригу о менталном здрављу недоступна младима

Анксиозност младих: Преко половине младих (52,7%) истиче да се често осећа анксиозно

Квалитет животне средине: Чак 66,8% младих испитаника сматра да је квалитет животне средине у Србији лош.

 

Извор: КОМС 

Насловна фотографија: unsplash. com

Leave a comment