Руководилац акредитоване ISO EN 17025 лабораторије за еталонирање је потребан. 

Радник на припреми хране

Услови за обављање послова:

 • висока стручна спрема – VII степен, машински факултет, електротехнички факултет, факултет организационих наука,
 • најмање 5 година радног искуства у метрологији,
 • добро познавање законских прописа, националних и међународних стандарда из своје области,
 • знање енглеског језика,
 • добро познавање рада на рачунару,
 • прошао обуке за систем квалитета за примену стандарда 17025.

Опис послова:

 • организује послове у Калибрационој лабораторији,
 • врши надзор над особљем и процесом рада,
 • прати лабораторије у којима се врши екстерно еталонирање због квалитета пружених услуга,
 • преиспитује захтев за еталонирање и даје сагласност за прихватање,
 • контролише и проверава добијене резултате,
 • обрађује податке и израчунава мерну несигурност мерне опреме,
 • проверава Уверења о еталонирању и одобрава издавање Уверења,
 • развијање, модификовање, верификовање и валидирање метода,
 • прати научна остварења и достигнућа у својој области, учествује у побољшавању квалитета рада лабораторије
 • обавља послове еталонирања мерне опреме,
 • непосредно учествује у осталим процесима рада,
 • учествује у образовним програмима послодавца,
 • израђује и ажурира процедуре и упутства из своје области.

Извор: Стартуј

Leave a comment