Позната је узречица да колико језика човек зна толико и вреди. Савладавање страних језика отвара видике сваком појединцу и пружа многобројне могућности.

Учење страних језика веома је важно у модерном свету. Данас се сматра природним да човек поред течног знања матерњег језика течно говори и енглески језик. Поред тога, добро познавање још неког страног језика може отворити многа врата на разноврсним пољима живота. Познавање страног језика свакако пружа велике могућности за некога ко путује, али поред туристичких бенефита, страни језици пружају бенефите и на другим пољима.

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Да бисмо путовали, свакако морамо овладати енглеским језиком због административних формалности на аеродрому, а и ради споразумевања у хотелу, ресторанима и са локалним становништвом. Ипак, у неким земљама само познавање енглеског језика, макар оно било и перфектно неће бити довољно, већ ће бити неопходно овладавање локалним језиком. Наравно, за кратак временски период не можете научити перфектно локални језик. Ипак, неке основе локалног језика, нарочито оне које су усмерене на основно споразумевање, сналажење у простору и задовољење основних потреба морате савладати. Чак и ако су земље у које путујете “пријатељски настројене” према искључивом споразумевању на енглеском језику, пожељно је да научите неке основне речи на локалном језику. То итекако може утицати на ваш боравак у страној земљи, с обзиром да би вам локално становништво  указало више љубазности уколико знате и неку реч на локалном језику.
Иако је познавање страног језика значајно за људе који путују, познавање страног језика неопходно је и за пословне људе. Данас готово за било коју врсту посла, природно је да знате и енглески језик. Било да сте правник, инжињер, економиста страни језик вам је кључ већег пословног успеха чак и ако вам посао није усмерен на повезивању са иностраним земљама. Такође, циљ је да се свет све више повеже, тако да је немогуће да се, било којом се професијом бавили, не сусретнете са страним клијентом. Ово је нарочито уочљиво у областима попут науке и уметности којима је незамисливо бавити се без страних језика.

КОЈИ СУ НАЈЗНАЧАЈНИЈИ СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Као што је већ и поменуто, а као што и сви знају енглески језик је од превасходног значаја било да вам страни језик треба због сопственог усавршавања или због посла. Још неки од познатијих језика јесу свакако немачки, француски и шпански језик. Који од ових језика би било најбоље савладати? То све превасходно зависи од интересовања која неко има. Зависно од области интересовања зависи и који би језик било најбоље савладати. Такође, зависи и од личних афинитета, неко воли и лакше учи германску групу језика, док насупрот томе некоме више лежи романска група језика.
Наравно, афинитети једног човека могу бити шири. Неко може волети кинески или јапански језик, што је све профитабилније и учесталије. Такође, арапски језик је све више у области интересовања младих људи. У области интересовања јесу и неки словенски језици као и скандинавски језици. Уколико имате интересовање и склоност ка неким језицима који до те мере нису интернационализовани, свакако нико не треба да се обесхрабрује и одустаје од изучавања таквог језика. И такви језици могу пружити многобројне могућности таквим људима, а свакако знање никако не може да буде вишак с обзиром да је знање непрегледни океан који се никада у потпуности не може освојити.

САМОСТАЛНО УЧЕЊЕ ИЛИ УЧЕЊЕ У ШКОЛИ ЈЕЗИКА?

Оно што је кључно питање у овој области јесте да ли језике треба учити самостално или је најбољи начин учења језике савладати у школама језика и путем курсева? И један и други начин су прихватљиви. Школе језика пружају одређену сигурност која се огледа у стручности лица која се свакако баве изучавањем једног језика дуги низ година. Ипак, чак и учење језика у школи језика подразумева индивидуални рад и труд, као и стално изграђивање након положеног курса.
Неки од савета за самостално учење доступни су и онлајн преко одређених сајтова. Оно што је јако важно јесте чињеница да имамо сајтове са вежбама за самостално учење било ког нивоа страног језика, а поред тога имамо и јутјуб снимке усмерене на самостално учење било ког нивоа било ког страног језика. Свакако и овај вид подразумева, зависно од потреба, да језик пролази кроз сталан рад и надградњу.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА СЕКУЛИЋ
ИЗВОР: UNSPLASH.COM

Leave a comment