Структура студијског програма

Назив студијског програма специјалистичких студија Високе туристичке школе струковних студија је: УПРАВЉАЊЕ У ТУРИЗМУ

Да ли те ове студије занимају?

Струковни економиста специјалиста за управљање у туризму
Циљ ових студија је да се у Србији створи међународно афирмисано средиште квалитетног специјалистичког студирања на подручју управљања у туризму. Програм треба да ојача лидерску позицију Високе туристичке школе у области рада у туризму, хотелијерству и другим, сродним секторима, као и да ојача утицај Високе туристичке школе на туристичке процесе у Србији.

Студијски програм Специјалистичких струковних студија је састављен у складу са савременим тенденцијама у образовању. Приликом конципирања овог програма водило се рачуна, пре свега о најновијим трендовима на светском туристичком тржишту, као и њиховим теоретским изучавањима и практичној примени. Желимо да кроз програме специјалистичких струковних студија из области туризма будемо препознатљиви по свом квалитету, уникатности и могућности брзе интеграције у јединствени европски образовни простор.

Програми предмета су конципирани са циљем да се студентима пруже знања и вештине и развију компетенције за обављање руководећих послова у приватном и јавном сектору у туризму и комплементарним делатностима. Наставним планом и програмом уведен је менторски рад са студентима, обавезни и изборни наставни предмети и ЕСПБ систем бодовања. Значајно је учешће стручне праксе студената у односу на предавања. Новим начином рада, настава је поред теоријског дела усмерена и на решавање конкретних задатака из праксе.

Студијски програм Високе туристичке школе струковних студија одвијао би се у два циклуса:
основне струковне студије и специјалистичке струковне студије.

Детаљније потражи ОВДЕ.

 

Leave a comment