Мастер академске студије Пословне психологије
300 ЕЦТС бодова (након II године Мастер академских студија): Мастер психолог (МА)

Да ли те занимају ове студије?
Наставни план студијског програма
I година:
 • Психопатологија
 • Конструкција психолошких тестова
 • Изборни блок I
 • Етика
 • Енглески језик за психологе
 • Социјална психологија
 • Организациона култура
 • Организација, рад и индивидуалне разлике

Изборни блок II

 • Организациони развој
 • Психологија криминалног понашања
II година:
 • Лидерство
 • Истраживачке методе

Изборни блок III

 • Школска психологија
 • Психотерапијске школе
 • Истраживања у маркетингу
Изборни блок IV
 • Стратегијски менаџмент
 • Интеракција у настави

 

 • Практикум
 • Мастер рад

Извор: Стартуј

Leave a comment