Уз подршку Владе Швајцарске, у оквиру пројекта Култура за демократију који имплементира Хартефакт фонд, организујемо дводневну обуку за унапређење капацитета организација цивилног друштва из домена културе за развој пројектних предлога.

Позив за обуку за развој пројектних предлога

Позив за обуку организација културе за развој пројектних предлога

Током обуке, полазници ће имати прилику да уче кроз практични рад на сопственим идејама за предлоге пројеката. Обука ће бити организована по принципима искуственог учења и менторске подршке фокусиране на потребе полазника. Програм обуке укључује:

  • идентификовање синергије између жељене промене, потреба циљних група и одговора које организација може да понуди,
  • упознавање и разумевање пројектне логике, пројектних елемената и начина презентације.

Датуми одржавања обуке су: 2. и 3. јун 2023. године у Београду, од 9.30 до 17.30 часова са паузама.

Обука ће бити одржана у “Хартефакт кући”, у Београду, на адреси Булевар Деспота Стефана 7. Трошкови пута и смештаја су покривени од стране пројекта Култура за демократију.

Обука је намењена представницима културних и уметничких организација, уметничких колектива и иницијатива; организацијама цивилног друштва које реализују културне и уметничке активности иако им ово није примарна област деловања; друга правна лица која су активна у уметности и култури (независне фондације, задужбине, друштва са ограниченом одговорношћу и/или предузетници).

Молимо вас да пријавни формулар попуните најкасније до 22.05.2023.

За сва питања и додатне информације можете нам писати на cfdproject@heartefact.org  (назнака: Пријава за обуку развоја пројектних предлога).

Број места је ограничен.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ КУЛТУРА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ

Пројекат Култура за демократију (Culture for Democracy Project / CfD) је прва свеобухватна, дугорочна интервенција у области културе и уметности у Србији подржана од стране Владе Швајцарске која ће бити имплементирана у периоду од краја 2021. до почетка 2025. године.

Сврха пројекта јесте да подржи независни културни сектор како би исти допринео већој друштвеној кохезији и толеранцији на локалном нивоу.

Овај пројекат се не фокусира само на културну и уметничку продукцију, већ вреднује процесе размене знања и учења. CfD пројекат се фокусира на независне културне актере на локалном нивоу имајући у виду евидентан недостатак подршке са којим се они суочавају.

Пројекат пружа подршку независној културној сцени у Србији да, користећи културу и уметност, подстиче критичко и креативно размишљање на друштвене теме које су од важности за локалне заједнице. Такође, ЦфД пројекат подстиче сарадњу актера на независној културној сцени креирајући на тај начин простор за промоцију плуралистичких вредности и интеркултуралног дијалога у Србији.

Извор: Стартуј 

Leave a comment