Филозофски факултет у Београду организује мастер студије на студијском програму мастер академских студија “Етнологијаантропологија“.

Да ли те занимају ове студије?

Програм траје једну годину и има 60 ЕСПБ бодова.

По завршетку студијског програма студент стиче академски назив мастер етнолог – антрополог.

Услови за упис
Завршене основне академске студије етнологије-антропологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије етнологије-антропологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.

Шта могу да радим после студија?
Опис исхода учења Дипломирани етнолог-антрополог – мастер оспособљен је да: организује, дизајнира и спороведе истраживања у домену културе, медија, религије, друштвених институција и група; врши медијацију у ситуацијама етничког, културног, религијског, расног и сличних конфликата у мултикултурном друштву; препозна, документује, класификује, архивира, интерпретира и евалуира елементе културног наслеђа; активно примени етнолошка и антрополошка знања у сферама медија, спорта, моде и туризма; анализира, имплементира и евалуира пројекте у областима социјалне и културне политике; изводи научне и примењене пројекте владиних и невладиних организација; учествује у процесу образовања на предшколском, основношколском и средњешколском нивоу, и у процесу перманентног образовања; компетентно и на експертском нивоу учествује у раду, креира пројекте или руководи институцијама културе (музеји, галерије, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе и др.); учествује у развојним пројектима, на аналитичком, предиктивном и евалуативном нивоу.

Структура студијског програма
У првом семестру студенти полажу 3 обавезна предмета који носе по 5 ЕСПБ. Израђују студијски истраживачки рад који носи 7 ЕСПБ. Израђују завршни рад – мастер, који носи 8 ЕСПБ. У другом семестру студенти полажу један обавезан предмет који носи 5 ЕСПБ. Студенти бирају један предмет из групе “изборни одељенски 1”, од укупно 3 изборна предмета, који носи 5 ЕСПБ. Студенти бирају један предмет из групе “изборни одељенски 2”, од укупно 3 изборна предмета, који носи 5 ЕСПБ. Студенти израђују студијски истраживачки рад који носи 7 ЕСПБ. Студенти израђују и бране завшни рад – мастер, који носи 8 ЕСПБ.

Наставни план и програм
МАС Етнологија – антропологија – Филозофски факултет у Београду – наставни план и програм

Извор: Стартуј

 

Leave a comment