Центар за заштиту и инжењеринг д.о.о. Нови Сад се бави: пројектовањем, стручним надзором, безбедношћу и здрављу на раду, заштитом од пожара, ванредним ситуацијама, системима техничког надзора (према Закону о приватном обезбеђењу).

Потребан је електроинжењер пројектант

Услед повећања обима посла примамо у радни однос: Електроинжењера – пројектанта, са следећим квалификацијама:

  • електро инжењер, смер електроенергетика,
  • 300 ЕСПБ бодова,
  • лиценца 350 или еквивалентна,
  • познавање рада на рачунару и у специјализованим софтверима (open office, AutoCAD, фотометријски прорачуни и сл.),
  • енглески језик, средњи ниво,
    пожељне су лиценце из области заштите од пожара (А и Б) и безбедности и здравља на раду,
    активан возач, Б категорија.

Рок за пријаву је 26.4.2023. године.

Извор: Стартуј

Leave a comment