Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

Да ли те занимају докторске студије?

Више информација о овом студијском програму можете наћи на овом линку.

Leave a comment