Сврха студијског програма
Студијски програм докторских студија Пословна информатика је усредсређен на развој научно-образовног потенцијала који би био способан да развија и интегрише декларативна и процедурална знања у домену информационих система и информационог инжињеринга – научне дисциплине која проучава феномен процесирања информација у најширем контексту и која је мултиепистемичка, са више погледа на свет, мултипарадигматичка, мултисистемска, мултидисциплинарна, мултиметодолошка и мултитеоријска наука.

Да ли те занима пословна информатика?

Научни потенцијал који ће се формирати овим студијским програмом биће оспособљен да предузима нова истраживања, учествује у националним и међународним истраживачким пројектима, са сврхом знати како управљати знањем тј. систематично, експлицитно и хотимично градити, обнављати и применити знање ради максимизовања ефективности друштва и организација повезаних са знањем.

Посебна сврха програма јесте развој научног кадра који ће допринети резвоју и примени нових информатичких технологија и производа који инкорпорирају знања, методе и технике коришћења знања у пракси. Оригинална и научно релевантна истраживања омогући ће развој и примену нових технологија, методологија и поступака који доприносе општем развоју информационог друштва.

Студијски програм докторских студија Пословна информатика је потпуно у складу са задацима, циљевима и мисијом Економског факултета Суботица, као и његовим краткорочним планом научних истраживања.

Циљеви студијског програма – потражи ОВДЕ.

Leave a comment