ОПЕНС је Савез удружења чији је задатак да заједно са својим партнерима кроз низ активности, пројеката, програма, дешавања, иницијатива покаже да је много врата која могу да се отворе за трансфер енергије, знања, искуства, информација и да се и тако могу јачати капацитети младих људи.

Извор: ОПЕНС

ОПЕНС савез је ресурс центар који ради на оснаживању младих и особа које раде са њима, као и омладинских организација и организација за младе. Сензибилише заједницу и развија омладинску политику. Кроз програмско деловање подиже капацитете младих, удружења младих и за младе и сензибилише јавни и приватни сектор у односу на питања младих. Оно што ОПЕНС савез заговара у процесу трансфорамције омладинске политике, јесте креирање програмског вишегодишњег финансирања и креирања институција на локалном нивоу основаних од стране републичких и локалних органа у партнерству са организацијама цивилног друштва по предложеном моделу ОПЕНС-а.

Мотивисани смо да упознамо што више младих људи са ОПЕНС програмима и активностима. Желимо да покажемо да смо адекватан друштвени актер као омладинска организација од кредибилитета, да на основу потребе младих, предлажемо и учествујемо у креирању омладинске политике. Млади имају моћ да креирају друштво у коме желе да живе!

ЦИЉЕВИ

Подстичемо активно учешће младих у друштву! Различитим механизмима, програмима, заговарањем и радом, годинама бојимо град ОПЕНС бојама и отварамо врата младима ка остварењу њихових снова! ОПЕНС целокупну комуникацију креира и води директно или индиректно кроз четири наведена општа циља:

ЖЕЛИМО ДА:

ТРАНСФОРМАЦИЈА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

1.1 Стварање повољнијег и функционалнијег правног оквира за одрживу омладинску политику

1.2. Успостављање платформе за делотворнији дијалог међу актерима омладинске политике

1.3. Стварање одрживе инфраструктуре за реализацију омладинске политике (“Простор младима”)

СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ

2.1. Подизање свести код доносилаца одлука о важности укључивања младих и њиховог учешћа у друштвеним променама/процесима

2.2. Промоција вредности од значаја за младе

2.3. Унапређена међусекторска сарадња у пружању услуга, сервиса и подршке младима

ОСНАЖИВАЊЕ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

3.1. Развој знања и вештина (компетенција) за пружање квалитетних и одрживих услуга за младе

3.2. Повећање умрежености и одрживост омладинских и организација за младе кроз техничку подршку, менторство и финансијску подршку

ДИРЕКТАН РАД СА МЛАДИМА

4.1. Обезбеђивање боље информисаност младих

4.2. Развој знања, вештина и вредности код младих

4.3. Подршка личном и социјалном развоју младих

4.4. Унапређење садржаја за квалитетно провођење слободног времена младих

НОВИ САД 2019. ГОДИНЕ

Нови Сад је град који одише енергијом младих. Било да су у питању фестивали, спортске активности, образовање, активизам – млади су покретачка снага свих дешавања у граду. У то име Нови Сад поносно је током 2019. године носио титулу Омладинске престонице Европе – #ОПЕНС2019!

Ипак, и пре освајања те титуле, Нови Сад је био пионир омладинске политике. Системска брига о младима развија се од 2010. године кроз акциони план за младе, али и део градског буџета за креирање сопственог садржаја у граду и учествовање у доношењу одлука на нивоу града.

Титула омладинске престонице Европе је велико признање за младе људе и потврда да стварају нешто добро. Она је у 2019. години била прилика да Нови Сад постане го то место за младе из Србије, региона и Европе. Кроз програм #ОПЕНС2019, млади су добили нове просторе омладинске клубове, центре, инфо тачке, унапређене здравствене и социјалне услуге у граду, подршку да стварају и иновирају, прилику да унапреде своја знања и вештине, размењују искуства и мишљења са младима из Европе, могућност да утичу на развој свог града.

Али ту не сме да буде крај.

НОВИ САД ПОСЛЕ 2019. ГОДИНЕ

Визија ОПЕНС-а током креирања тог система је била одрживост, тако да и након предаје титуле, Нови Сад настави да буде град отворених и системски решених питања омладинске политике. Титула Омладинске престонице Европе нам је пружила могућност да можемо да утичемо на заједницу у којој живимо, да учимо и радимо, као и да покренемо неке промене и уверимо и друге у исто. Због тога је одговорност ка даљем развијању успостављеног система у досадашњем знању и искуству, као и у наредном периоду учења.

Све наше даље активности усмерене су унапређивање амбијента који негује шансе за младе и уверени смо да су започети процеси одличан темељ.

МОТИВАЦИЈА

Наша основна мотивација је да Нови Сад и након 2019. године буде град младих, град у коме су млади активни грађани, град који ће подстаћи све остале градове да креирају своје саџаје за младе и град у који млади радо долазе и у њему остају. Наш основни принцип је да посматрамо младе као позитиван ресурс за развој, а не проблем који треба решити. Одговарањем на потребе младих унапређујемо квалитет њиховог живота и учешћа у друштвено-политичким процесима.

Желимо да Нови Сад и Србија отворе широм своја врата Европи!

Визија:

Млади у Србији су здрави, економски независни, равноправни и активно доприносе одрживом развоју заједнице у којој живе и желе у њој да остану.

Мисија:

Користећи постигнућа и искуства из процеса Омладинске престонице Европе Нови Сад 2019, ОПЕНС савез је ресурс центар који ради на оснаживању младих и особа које раде са њима, као и омладинских организација и организација за младе. Сензибилише заједницу и развија омладинску политику.

Leave a comment